Title
Direkt zum Seiteninhalt

Fischermühle

Fähren Schöna - Obervogelgesang
Fischermühle

Fischerův mlýn

Ve Hřensku bylo celkem 6 vodních zařízení (ještě Klepáč a Brettmühle I. - IV.), ale pouze jedno na Kamenici, všechna ostatní na boční mnohem méně vydatném toku Dlouhé Bělé.
Bylo to proto, aby další mlýny na této pro plavbu dřeva tak důležité vodní komunikaci "nepřekážely".Mahlmühle  [Vladimír Kraus 17.10.2013]
Dnes jen přízemní část zdí jednoho z dvou obilných mlýnů (druhý jen dnešní hotel Klepáč, čp. 41) ve Hřensku, připomínaný snad r. 1583 jako majetek Michaloviců. Oba mlýny údajně většinou obsluhoval jeden mlynář.
Jezdili do něj mlít obyvatelé Janova, Mezné a hřenští krčmáři, byl v provozu ještě ve 30. letech 20. století.
R. 1930 je jako majitel uveden F. Fischer a byla zde 2 vodní kola:
1. na svrchní vodu, průtok 0,09 m3/s, spád 3.2 m, výkon 4,15 k.
2. na spodní vodu, průtok 0,289 m3/s, spád 1,3 m, výkon neuveden.
Později zde byla pekárna, restaurace a stánek s občerstvením, který smetla povodeň v srpnu r. 2010.
Nyní byl postaven stánek nový.

do bitvy na Bílé Hoře (1526–1620)
Mlýn měl být doložen r. 1583, je totožný s pozdějším čp. 42, vystavěli ho asi Michalovci a jezdili do něj mlít poddaní z Janova, Mezné a hřenští krčmáři.

První republika (1919–1938)
1921 Franz Fischer, mlýn a pekárna. (RR)

Ještě ve 30 letech 20. století byl v provozu, později tam bylo pekařství, kavárna a restaurace Slavia.

Události
Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Zánik budovy mlýna
Příjmení mlynářů působících na mlýně:
Fischer
Historie mlýna také obsahuje:
Držitelé mlýna v chronologickém sledu
1921 - Franz Fischer (RR)

Mlýn je vyobrazen na:
II. vojenské mapování – Františkovo (1836–52)
Císařský povinný otisk (1824–43)
Indikační skica (1824–43 a 1869–1881)

In Herrnketschen gab es insgesamt 6 Wasseranlagen (auch Klepáč und Brettmühle I. - IV.), aber nur eine auf Kamenice, alle anderen auf der Seite des viel weniger ergiebigen Baches Dlouhá Běla. Damit andere Mühlen diesen für die Holzschifffahrt so wichtigen Wasserweg nicht „verbauen“ Mahlmühle [Vladimír Kraus 17.10.2013] Heute nur der Erdgeschossteil der Mauern einer der beiden Getreidemühlen (die andere ist das heutige Hotel Klepáč Nr. 41) in Hřensk, vielleicht 1583 als Eigentum der Familie Michalovic erwähnt. Beide Mühlen wurden angeblich größtenteils von einem Müller betrieben. Hier mahlten früher die Einwohner von Genua, Mezná und Hřeny, und es war noch in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in Betrieb. 1930 ist F. Fischer als Eigentümer aufgeführt und es gab 2 Wasserräder: 1. für Oberflächenwasser, Durchfluss 0,09 m3/s, Gefälle 3,2 m, Leistung 4,15 PS. 2. für Grundwasser, Durchfluss 0,289 m3/s, Gefälle 1,3 m, Leistung nicht angegeben. Später gab es eine Bäckerei, ein Restaurant und einen Imbiss, der im August 2010 vom Hochwasser weggeschwemmt wurde. Jetzt wurde ein neuer Stand gebaut.
Die Fischermühle als Mühle, Bäckerei und Cafe Fischer 1926


Quelle: Postkarte Sammlung K. Stein Dresden
Die Fischermühle nach einem starken Regenguß.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Zurück zum Seiteninhalt