Title
Direkt zum Seiteninhalt

Privoz Kartitz-Neschwitz W.F.KM 747,5

Fähre Kartitz-Neschwitz WF Km 747,5
Přívoz Choratice CZ-Nebocady CZ


Die Wagenfähre befand sich am Km 746,9. Auf der linken Seite am Km 745,9 mündet der "Krebsbach".
Am Km 747,3 befand sich die Personenfähre .
Nákladní přívoz se nacházel na 746,9 km. Na levé straně na 745,9 km ústí "Račí potok".
Osobní přívoz se nacházel na 747,3 km.

Franz Jugel war hier der Pächter, er erhielt am 18. Mai 1879 das Fährrecht bis 1909 welches noch bis 1914 verlängert wurde. Ab 1933 erhält sein Sohn Josef Jugel die Conzession für einen Fährprahm und einen Fährkahn. Am 28. April 1939 gibt er diese Conzession auf. Vermutlich wegen wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
Am 16. Mai 1940 erhält die Gemeinde Neschwitz das Fährrecht zum Betrieb der Fähre mit einem Prahm, einem Handkahn und mit einem Motorboot. Als Pächter wird Konrad Dietrich geboren 1877 in Hrensko verpflichtet.
Infolge der Kriegsereignisse (sein Sohn wurde am 4.März 1941 zur Wehrmacht eingezogen) stellt Dietrich den Fährbetrieb ein am 4. März 1941 ein.
Mit Schreiben vom 7. April 1941 ersucht der Bürgermeister von Neschwitz um Ersatz für Dietrich in der Person von Paul Schmirler Neschwitz Nr. 12. Dieser hatte bereits unter Josef Jugel die Fähre bedient und ist zur Zeit Dienstverpflichtet bei der Firma Schmidding in Bodenbach. Er erbittet die Freigabe Schmirlers unter dem 31.12.1943
Ab 8. Januar 1944 ist Josef Richter als Angestellter der Gemeinde Fährmeister an dieser Fähre. Am 25. Januar wird die Genehmigung dafür vom Wasserstraßenamt Außig erteilt.

Franz Jugel war hier der Pächter, er erhielt am 18. Mai 1879 das Fährrecht bis 1909 welches noch bis 1914 verlängert wurde. Ab 1933 erhält sein Sohn Josef Jugel die Conzession für einen Fährprahm und einen Fährkahn. Am 28. April 1939 gibt er diese Conzession auf. Vermutlich wegen wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
Am 16. Mai 1940 erhält die Gemeinde Neschwitz das Fährrecht zum Betrieb der Fähre mit einem Prahm, einem Handkahn und mit einem Motorboot. Als Pächter wird Konrad Dietrich geboren 1877 in Hrensko verpflichtet.
Infolge der Kriegsereignisse (sein Sohn wurde am 4.März 1941 zur Wehrmacht eingezogen) stellt Dietrich den Fährbetrieb ein am 4. März 1941 ein.
Mit Schreiben vom 7. April 1941 ersucht der Bürgermeister von Neschwitz um Ersatz für Dietrich in der Person von Paul Schmirler Neschwitz Nr. 12. Dieser hatte bereits unter Josef Jugel die Fähre bedient und ist zur Zeit Dienstverpflichtet bei der Firma Schmidding in Bodenbach. Er erbittet die Freigabe Schmirlers unter dem 31.12.1943
Ab 8. Januar 1944 ist Josef Richter als Angestellter der Gemeinde Fährmeister an dieser Fähre. Am 25. Januar wird die Genehmigung dafür vom Wasserstraßenamt Außig erteilt.
Nákladní přívoz se nacházel v km 74
6,9. Na levé straně v km 745,9 ústí Račí potok.
Na km 747,3 se nacházel osobní přívoz.
Nájemcem zde byl Franz Jugel, který dne 18. května 1879 obdržel převoznické právo až do roku 1909, které bylo prodlouženo až do roku 1914. Od roku 1933 obdržel jeho syn Josef Jugl koncesi jak pro převozní prám, tak i pramici. Dne 28. dubna 1939 se této koncese vzdává, údajně kvůli hospodářským obtížím.
Dne 16. května 1940 obdržela obec Nebočady převoznické právo k provozu převozu prámem, pramicí a motorovou lodí. Jako nájemce byl najmut Konrad Dietrich, narozen v roce 1877 ve Hřensku.
Následkem válečných událostí ( jeho syn byl dne 4. března 1941 povolán k Wehrmachtu ) zastavuje dne 4. března 1941 Dietrich provoz přívozu.
Dopisem ze 7. dubna 1941 hledá starosta Nebočad náhradu za Dietricha v osobě jménem Paul Schmirler, Nebočady č. 12. Jmenovaný již pod Josefem Jugelem přívoz obsluhoval a je toho času povolán do služby u firmy Schmidding v Podmoklech. Prosí o uvolnění Schmi
Dne 16. května 1940 obdržela obec Nebočady převoznické právo k provozu převozu prámem, pramicí a motorovou lodí. Jako nájemce byl najmut Konrad Dietrich, narozen v roce 1877 ve Hřensku.
Následkem válečných událostí ( jeho syn byl dne 4. března 1941 povolán k Wehrmachtu ) zastavuje dne 4. března 1941 Dietrich provoz přívozu.
Dopisem ze 7. dubna 1941 hledá starosta Nebočad náhradu za Dietricha v osobě jménem Paul Schmirler, Nebočady č. 12. Jmenovaný již pod Josefem Jugelem přívoz obsluhoval a je toho času povolán do služby u firmy Schmidding v Podmoklech. Prosí o uvolnění Schmirlera do 31.12.1943.
Od 8. ledna 1944 pracuje jako zaměstnanec obce na tomto přívozu převozník Josef Richter. Pro tuto činnost je dne 25. ledna uděleno povolení Úřadem pro vodní cesty v Ústí nad Labem.Die Wagenfähre Kartitz - Neschwitz im Jahr 1925

Postkarte Sammlung K.Stein Dresden

Die Fähre Kartitz - Neschwitz 1930 hier als Kahnfähre

Postkarte Sammlung K.Stein Dresden

Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Zurück zum Seiteninhalt